TextBody

Câu hỏi thường gặp

     Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về thiết kế phủ xanh mái dốc và về sản phẩm của chúng tôi.

     Vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào như "tôi muốn biết cụ thể thông tin được đăng tải trên website" hoặc "tôi muốn đặt câu hỏi chưa có trên website"

Liên quan thiết kế phủ xanh mái dốc taluy

Ví dụ " Khi tôi đến xem hiện trường, trên mái dốc đào có đá xuất hiện, tôi cần lựa chọn kỹ thuật nào?

Xem thêmXem thêm

Về sản phẩm của RONTAI

Giải đáp thắc mắc như " Thời gian bảo quản sản phẩm là bao lâu"

Xem thêmXem thêm

Về yêu cầu RONTAI khảo sát, đề xuất phương án phủ xanh

Ví dụ " Có thể kiểm tra độ cứng đất không?" hoặc " Có thể kiểm tra độ PH của đất không"

Xem thêmXem thêm

Vể hạt giống

Chúng tôi thường gặp câu hỏi như "Có thể thay đổi phối trộn hạt giống không"

Xem thêmXem thêm

Về thi công

Chúng tôi đã tổng hợp các câu hỏi về phương pháp thi công và đúc, chẳng hạn như "Làm thế nào để sử dụng mắt xiên để dừng sản phẩm?"

Xem thêmXem thêm

khác

Câu hỏi liên quan phương pháp thi công như "Cách sử dụng đinh cố định là gì?"

Xem thêmXem thêm
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.