TextBody

Dòng sản phẩm

Sản phẩm Chiều rộng chiều cao Định lượng Mục lục Xem mặt cắt 1 ngang
Coco Mat 
Ronket Wara  Gói xây dựng 1,0m x 20m 20m2
Ronket Wara 35  1,0m x 15m 15m2
Quilket M-10  NETIS 1,0m x 10m 10m2
Quilket M-5  NETIS 1,0m x 10m 10m2
Quilket M-2  NETIS 1,0m x 10m 10m2
Quilket loại S (có hạt)  1,0m x 25m 25m2
Quilket loại S (không có hạt)  NETIS 1,0m x 25m 25m2
Green bag  40cm x 60cm 100 tờ

Chống xói mòn

Sản phẩm tăng cường hiệu quả phòng chống xói mòn

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
QUILKET M QUILKET M

Ngoài khả năng chống xói mòn của Quilket S, Quilket M được gắn thêm túi phân bón, túi giá thể theo từng phiên bản, sử dụng cho mái dốc đào.

QUILKET S QUILKET S

Tấm thực sinh sử dụng vải không dệt có cấu tạo đặc biệt, được tăng cường chức năng phòng chống xói mòn.

Sử dụng rơm

Sản phẩm giữ ẩm, giữ nhiệt, phòng chống xói mòn.

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Ronket wara Ronket wara

Sử dụng  280g rơm/㎡. Rơm có tác dụng giữ nước, giữ nhiệt, chống xói mòn tốt và bảo vệ sự phát triển ban đầu của thực vật

Sản phẩm tấm thực sinh tiêu biểu để phủ xanh.

Tính kinh tế cao

Sản phẩm có hiệu quả trên chi phí cao

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Ronket wara Ronket wara

Sử dụng  280g rơm/㎡. Rơm có tác dụng giữ nước, giữ nhiệt, chống xói mòn tốt và bảo vệ sự phát triển ban đầu của thực vật

Sản phẩm tấm thực sinh tiêu biểu để phủ xanh.

COCO MAT COCO MAT

Sản phẩm phủ xanh trong nhiều điều kiện từ đất cứng đến đá phong hóa mềm
Sản phẩm sử dụng cho mái dốc đào.

NETIS

Sản phẩm công nghệ mới được chính phủ Nhật Bản công nhận và khuyến khích

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
QUILKET M QUILKET M

Ngoài khả năng chống xói mòn của Quilket S, Quilket M được gắn thêm túi phân bón, túi giá thể theo từng phiên bản, sử dụng cho mái dốc đào.

QUILKET S QUILKET S

Tấm thực sinh sử dụng vải không dệt có cấu tạo đặc biệt, được tăng cường chức năng phòng chống xói mòn.

Bao thực sinh

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Green bag Green bag

Nó là một túi đất thực vật với phân bón hạt được gắn vào toàn bộ thân túi. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như bảo vệ mái dốc, đường thủy và trong khuôn khổ pháp luật.

Nếu có thắc mắc về phủ xanh mái dốc, hãy liên hệ với Rontai

form liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.