TextBody

Dòng sản phẩm

Sản phẩm Chiều rộng x Chiều cao Định lượng Mục lục Xem mặt cắt ngang
Ronket Wara Gói xây dựng 1,0m x 20m 20m2
Ronket Wara 35 1,0m x 15m 15m2
Quilket M-10 NETIS 1,0m x 10m 10m2
Quilket M-5 NETIS 1,0m x 10m 10m2
Quilket M-2 NETIS 1,0m x 10m 10m2
Quilket loại S (có hạt) NETIS 1,0m x 25m 25m2
Quilket loại S (không có hạt) NETIS 1,0m x 25m 25m2
Green bag 40cm x 60cm 100 tờ

Chống xói mòn

Sản phẩm tăng cường hiệu quả phòng chống xói mòn

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
QUILKET M QUILKET M

Ngoài khả năng chống xói mòn của Quilket S, Quilket M được gắn thêm túi phân bón, túi giá thể theo từng phiên bản, sử dụng cho mái dốc đào.

QUILKET S QUILKET S

Tấm thực sinh sử dụng vải không dệt có cấu tạo đặc biệt, được tăng cường chức năng phòng chống xói mòn.

Sử dụng rơm

Sản phẩm giữ ẩm, giữ nhiệt, phòng chống xói mòn.

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Ronket wara Ronket wara

Sử dụng  280g rơm/㎡. Rơm có tác dụng giữ nước, giữ nhiệt, chống xói mòn tốt và bảo vệ sự phát triển ban đầu của thực vật

Sản phẩm tấm thực sinh tiêu biểu để phủ xanh.

Tính kinh tế cao

Sản phẩm có hiệu quả trên chi phí cao

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Ronket wara Ronket wara

Sử dụng  280g rơm/㎡. Rơm có tác dụng giữ nước, giữ nhiệt, chống xói mòn tốt và bảo vệ sự phát triển ban đầu của thực vật

Sản phẩm tấm thực sinh tiêu biểu để phủ xanh.

NETIS

Sản phẩm công nghệ mới được chính phủ Nhật Bản công nhận và khuyến khích

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
QUILKET M QUILKET M

Ngoài khả năng chống xói mòn của Quilket S, Quilket M được gắn thêm túi phân bón, túi giá thể theo từng phiên bản, sử dụng cho mái dốc đào.

QUILKET S QUILKET S

Tấm thực sinh sử dụng vải không dệt có cấu tạo đặc biệt, được tăng cường chức năng phòng chống xói mòn.

Bao thực sinh

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Green bag Green bag

Nó là một túi đất thực vật với phân bón hạt được gắn vào toàn bộ thân túi. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như bảo vệ mái dốc, đường thủy và trong khuôn khổ pháp luật.

Dòng sản phẩm

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Ronket Wara Ronket Wara

Sử dụng  280g rơm/㎡. Rơm có tác dụng giữ nước, giữ nhiệt, chống xói mòn tốt và bảo vệ sự phát triển ban đầu của thực vật

Sản phẩm tấm thực sinh tiêu biểu để phủ xanh.

Ronket Wara 35 Ronket Wara 35

RONKET WARA  35 sử dụng nhiều rơm hơn Ronket Wara nên có hiệu quả chống xói mòn cao hơn.
Sản phẩm tấm thực sinh tiêu biểu để phủ xanh.

Quilket M-10 Quilket M-10

Ngoài khả năng chống xói mòn của Quilket S, QUILKET M10 được gắn thêm túi phân bón, túi giá thể với khoảng 1000g/m2, thích hợp sử dụng cho đất cứng và đá mềm bị phong hóa.

Quilket M-5 Quilket M-5

Ngoài khả năng chống xói mòn của Quilket S, QUILKET M5 được gắn thêm túi phân bón, túi giá thể với khoảng 500g/m2, thích hợp sử dụng cho đất tính nhớt và đất cứng

Quilket M-2 Quilket M-2

Ngoài khả năng chống xói mòn của Quilket S, QUILKET M2 được gắn thêm túi phân bón với khoảng 200g/m2, thích hợp sử dụng cho đất tính cát, đất tính nhớt và đất tro núi lửa.

Quilket loại S (có hạt) Quilket loại S (có hạt)

Tấm thực sinh sử dụng vải không dệt có cấu tạo đặc biệt, được tăng cường chức năng phòng chống xói mòn.

Quilket loại S (không có hạt) Quilket loại S (không có hạt)

Tấm thực sinh sử dụng vải không dệt có cấu tạo đặc biệt, được tăng cường chức năng phòng chống xói mòn.

Green bag Green bag

Nó là một túi đất thực vật với phân bón hạt được gắn vào toàn bộ thân túi. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như bảo vệ mái dốc, đường thủy và trong khuôn khổ pháp luật.

Nếu có thắc mắc về phủ xanh mái dốc, hãy liên hệ với Rontai

form liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.