TextBody

Đề xuất phủ xanh

Với tư cách là nhà sản xuất, phương châm của chúng tôi là "Phủ xanh đáng tin cậy bắt đầu từ thời điểm thiết kế". Chúng tôi đã và đang đề xuất giải pháp cho các vấn đề và lo lắng liên quan đến phủ xanh mái dốc bằng các bí quyết tích lũy sau hơn 60 năm kinh nghiệm. Các trường hợp phổ biến nhất liên quan đến "thổ nhưỡng", "khí hâu, môi trường" và "thực vật".

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ví dụ đề xuất tham vấn mà RONTAI nhận được. Nếu bạn gặp vấn đề tương tự như vấn đề đã đăng, hoặc nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.