TextBody

Giới thiệu về bảo trì và sửa chữa trong cơ sở sản xuất điện mặt trời-Sử dụng ở O & M- (tỉnh Shizuoka)

Nội dung tham vấn 

Các mái dốc trong nhà máy điện mặt trời và đất dưới các tấm pin đang bị xói mòn do nước mưa.

Có phương pháp sửa chữa và chống xói mòn nào không?

Đề xuất của RONTAI

Tại mái dốc đào đang bị xói mòn do mưa và băng giá.

Sử dụng DOUBLE RONKET ANACONDA I40 để sửa chữa.

Tại vị trí giữa các tấm panel, sử dụng RONKET WARA để chống xói mòn.

Điều này không chỉ ngăn chặn sự xói mòn do các hạt mưa từ bảng điều khiển mà còn giảm tốc độ nước chảy nhờ bố trí theo hình tròn.

Do đó thiết bị được đảm bảo an toàn.

Thông thường, nhà máy điện mặt trời quy mô lớn được đặt tại địa điểm rộng lớn.

Nếu trời mưa, ngay cả trên những độ dốc thoải hoặc địa hình bằng phẳng vẫn có thể phát sinh lượng nước và lực nước lớn.

Đất dưới chân các tấm pin bị xói mòn dần, bùn đất bị cuốn trôi ra bên ngoài khu vực .v.v

Nếu sửa chữa, khắc phục trong khi nhà máy vẫn đang hoạt động, gây khó khăn khi di chuyển máy móc lớn.

Tấm thực sinh và các sản phẩm bằng rơm của chúng tôi về cơ bản dễ dàng thi công bằng nhân lực mà không cần sử dụng máy móc đặc biệt, nên có thể sửa chữa dễ dàng ngay cả khi nhà máy đang hoạt động.

Do cấu tạo của sản phẩm và quá trình phủ xanh sau đó có thể phòng chống xói mòn.

Hãy để chúng tôi cùng đóng góp vào vận hành và quản lý nhà máy điện mặt trời.

Khu vực thi công

Các địa điểm ở tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.