TextBody

Là loài bản địa từ Nhật Bản?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về các loài bản địa, và có một số loại "loài bản địa".

 ・ "Loài bản địa nước ngoài": Các giống cây Nhật Bản (cùng tên khoa học) được gieo tự nhiên ở nước ngoài.

"Medohagi", "Yamahagi" và "Komatsunagi" của chúng tôi đều được áp dụng.

・ "Hạt giống tái nhập": Hạt giống Nhật Bản được gieo trồng bằng cách mang ra nước ngoài và "Yomogi" của chúng tôi có thể áp dụng được.

- "Hạt giống trong nước": Giống được gieo trồng hoặc gieo tự nhiên tại Nhật Bản.

"Susuki", "Chikarashiba" và "Oyomogi" của chúng tôi có thể áp dụng được.

- "Hạt giống khu vực": Đề cập đến một phạm vi hẹp và hạn chế của các loại giống được gieo trong một khu vực hoặc hệ thống nước cụ thể.

Chúng tôi không xử lý vì nó được gieo cục bộ. 

Khách hàng muốn có hạt giống Nhật thì ghi rõ "hạt nội địa" rồi nhé.

Vui lòng liên hệ chi nhánh hoặc văn phòng kinh doanh gần nhất .

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.