TextBody

Có thể tính toán độ ổn định của công việc xếp đất sét không?

Chúng tôi không thể thực hiện tính toán ổn định chính xác cho từng trang web. Dựa trên hướng dẫn sơ bộ, chúng tôi sẽ có thể cho bạn biết liệu nó có ổn định hay không.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.