TextBody

Cỏ đã mọc trên dốc, tôi có thể đặt sản phẩm trên đó được không?

Khi sản phẩm tiếp xúc gần với mặt đất, cây cối sẽ có thể phát triển. Do đó, hãy cắt cỏ và loại bỏ cỏ đã cắt trước khi áp dụng sản phẩm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.