TextBody

Anh (chị) hãy cho biết phương pháp điều tra thảm thực vật.

Chúng tôi đang tiến hành khảo sát thảm thực vật bằng phương pháp khung vuông (phương pháp Cordrat). Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chi nhánh hoặc phòng kinh doanh gần nhất .

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.