TextBody

Làm lại một khu vực nhỏ theo phương pháp thông thường (tỉnh Hiroshima)

Nội dung tham vấn

Ngoài đảo xa, có mái dốc bảo vệ bằng cách phun phủ thực sinh với chiều dày 5cm

Nhưng sau đó, do thiếu nước vào mùa hè, một phần hạt giống không nảy mầm dẫn đến mái dốc bị sạt lở.

Chúng tôi đã trao đổi với tổng thầu "Có phương pháp nào hiệu quả cho một khu vực diện tích nhỏ thay thế phương pháp thông thường không?"

Đề xuất của RONTAI

Vì diện tích mái dốc nhỏ hơn 100 m2 nên chúng tôi đề xuất thay thế phun phủ thực sinh độ dày 5cm bằng tấm thực sinh sử dụng cho đất cứng SYROCKMART T50.

Tấm thực sinh không yêu cầu máy móc lớn để thi công nên có ưu điểm là việc vận chuyển ra các đảo xa tương đối dễ dàng.

Khu vực thi công

Thị trấn Osaki Kamishima, Quận Toyoda, Quận Hiroshima

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.