TextBody

Làm thế nào để bảo vệ mái dốc trong điều kiện biến đổi khí hậu?

Nội dung tham vấn

    Làm thế nào để bảo vệ mái dốc trong điều kiện biến đổi khí hậu?

(Nhóm sinh viên Đại học Thủy Lợi tham gia nghiên cứu khoa học “Thích ứng với biến đổi khí hậu”
do Đại sứ quán Hà Lan và Trường Đại học Thủy lợi đồng tổ chức)

Đề xuất của RONTAI

     Phủ xanh là biện pháp hiệu quả để bảo vệ mái dốc xét từ quan điểm thích ứng với biến đối khí
hậu,với  mục đích là  bảo vệ  sớm mái dốc khỏi các  nguyên nhân bên ngoài như nước mưa, phục
hồi hệ sinh thái đã mất, xây dựng cảnh quan thân thiện với cuộc sống.

     Từ quan điểm ủng hộ nghiên cứu khoa học trẻ, đào tạo thế hệ kĩ sư có kiến thức, năng lực ứng
dụng kỹ thuật phủ xanh  trong tương  lai gần, RONTAI đã  tiến hành khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật
tấm thực sinh mái dốc đắp QUILKET S để phục vụ nghiên cứu của nhóm sinh viên.

     Ảnh quá trình thực hiện

Sau thi công

Sau thi công 1 tháng

Sau thi công 2 tháng

Sau thi công 3 tháng

Khu vực thi công

Trường Đại học Thủy Lợi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.