TextBody

Phủ xanh và bảo vệ mái dốc đất Bora (tỉnh Miyazaki)

Nội dung tham vấn

Mái dốc có thổ nhưỡng là đất và đá nhẹ, thiết kế ban đầu là phun phủ thực sinh độ dày 3cm, nhưng tôi thấy không an toàn!

Có phương pháp nào tốt không?

Đề xuất của RONTAI

Đất rất giòn, nghèo chất dinh dưỡng, khả năng giữ nước kém.

Trường hợp phun phủ thực sinh, mái dốc dễ bị xói lở do trọng lượng của lưới thép.

Trường hợp hạt giống nảy mầm kém, vật liệu phun phủ sẽ bị bong ra và để lộ lưới thép.

Từ đó phát sinh nguy cơ thổ nhưỡng bị rửa trôi.

Do đó, chúng tôi đã đề xuất "tấm thực sinh mái dốc đào Quilket M10", sản phẩm đã bảo vệ nhiều mái dốc có cùng điều kiện.

Có khả năng phủ xanh tương đương với phun phủ thực sinh độ dày 3cm, và đã được sử dụng.

Đối với đinh cố định (Đinh chữ L), chúng tôi đề xuất sử dụng loại D10 x L300 mm thay vì D9 x L200 mm thường được sử dụng và đã được thông qua.

Khu vực thi công

Thị trấn Mikawa, tỉnh Miyazaki

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.