TextBody

Phủ xanh mái dốc không có hạt (tỉnh Shimane)

Nội dung tham vấn

Thiết kế ban đầu là sử dụng phương pháp phun phủ thực sinh (không có hạt).
Vì chúng tôi muốn tránh sử dụng hạt giống ngoại lai.
Nhưng có lo ngại rằng vật liệu phun phủ sẽ bị rửa trôi.
Có phương pháp thay thế không?

Đề xuất của RONTAI

Nếu sử dụng phương pháp phun phủ thực sinh không có hạt giống, hỗn hợp vật liệu sẽ bị để trần tự nhiên cho đến khi có sự thâm nhập, phát triển ổn định của các thực vật vùng lân cận.
Chúng tôi đã đề xuất SYROCKMART T30 (không có hạt giống - sản phẩm đặt làm riêng) kết hợp với lưới thép, có thể bảo vệ cơ sở sinh trưởng của thực vật, hỗ trợ hạt giống bay đến và đã được thông qua.

Khu vực thi công

Thị trấn Tsuwano, tỉnh Shimane

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.