TextBody

Sản phẩm Công nghệ Nhật Bản tự hào với thế giới

12/01/2022 Tin tức Rontai

 

Năm 2021, Sản phẩm "Tấm thực sinh" của RONTAI được Bộ Đất đai & giao thông Nhật Bản lựa chọn là:
Công nghệ Nhật Bản tự hào với thế giớivà được phát hành trong cuốn sách cùng tên.

 Xin mời quý độc giả tham khảo tại: Sản phẩm Công nghệ Nhật Bản tự hào với thế giới

 Trân trọng cảm ơn!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.