TextBody

RONTAI hoàn thành giai đoạn 1 của dự án Jica & Tổng cục đường bộ Việt Nam

14/01/2022 Tin tức Rontai

      Trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ phát triển chính thức” (ODA) do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ, trong năm 2021 RONTAI đã thực hiện dự án khảo sát ”Kỹ thuật phòng ngừa sạt lở bề mặt mái dốc đường bộ” dưới sự đồng ý, hỗ trợ của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Dự án có mục tiêu là khảo sát khả năng ứng dụng công nghệ phủ xanh để phòng chống sạt lở mái dốc đường bộ tại Việt Nam. Công nghệ phủ xanh được đề xuất là tấm thực sinh QUILKET được kỳ vọng sẽ đóng góp hiệu quả vào chính sách phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong tương lai gần.

       Dự án được triển khai trong điều kiện khó khăn về di chuyển, sau nhiều lần trì hoãn vì dịch bệnh, nhưng đoàn khảo sát đã cố gắng hoàn thành dự án an toàn, thực hiện đầy đủ các quy định phòng dịch trong quá trình thực hiện.

Tháng 6 năm 2021: JICA – Tổng cục đường bộ Việt Nam – RONTAI họp triển khai dự án dưới sự chủ trì của Phó tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng. RONTAI sẽ tiến hành khảo sát thực địa khả năng ứng dụng công nghệ trên các mái dốc do Tổng cục đường bộ Việt Nam quản lý.

      Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021, RONTAI tiến hành khảo sát thực địa trên các tuyến đường do Cục quản lý đường bộ I, II, III, và IV – Tổng cục đường bộ Việt Nam quản lý để đánh giá khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Tháng 7 năm 2021
Cục quản lý đường bộ 1 – RONTAI khảo sát thực địa trên tuyến quốc lộ 6, cao tốc Hà Nội – Lào Cai

Tháng 7 năm 2021
Cục quản lý đường bộ 2 – RONTAI khảo sát thực địa trên tuyến quốc lộ 7, 9, 46

Tháng 11 năm 2021
Cục quản lý đường bộ 3 – RONTAI làm việc, khảo sát thực địa trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan

Tháng 11 năm 2021
Cục quản lý đường bộ 4 – RONTAI khảo sát thực địa trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh – Trung Lương,
quốc lộ N2B

 

Tháng 12 năm 2021: RONTAI báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam kết quả khảo sát, hướng đến hình thành dự án ODA bao gồm thực chứng hiệu quả trên thực địa, phổ cập và tiêu chuẩn hóa công nghệ.

RONTAI hi vọng công nghệ phủ xanh bảo vệ mái dốc sẽ sớm được nhìn nhận một cách chính xác, phổ cập, đóng góp hiệu quả phòng chống thiên tai tại Việt Nam trong tương lai gần. RONTAI sẽ tiếp tục thông tin quá trình thực hiện dự án trong các kí sự tiếp theo. Nếu có câu hỏi hay cần thêm thông tin về dự án, xin hãy liên lạc cho chúng tôi.

Xin mời xem thêm thông tin công nghệ được đề xuất trong dự án tại đây: https://rontaivietnam.com/netis

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.