TextBody

Lịch sử

Tháng 11 năm 1957
Nakagawa Taro thành lập công ty cổ phần Nakagawa Banno
Tháng 9 năm 1963
Bắt đầu hoạt động sản xuất sản phẩm phủ xanh
Tháng 2 năm 1968
Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Rontai
Năm 1969
Bắt đầu bán “RONTAI”
Năm 1970
Bắt đầu bán “RONKET WARA”
Tháng 2 năm 1973
Xây dựng nhà máy  Sendai
Tháng 3 năm 1978
Xây dựng nhà máy  Fukuoka
Tháng 4 năm 1980
Thành lập Công ty Cổ phần Kyushu Rontai
Tháng 1 năm 1981
Xây dựng nhà máy Hiroshima
Năm 1981
Bắt đầu bán “GREEN BAG”
Tháng 9 năm 1983
Thành lập khu bảo tồn nghiên cứu “Shirahama Villa” tại tỉnh Wakayama, Shirahama
Tháng 9 năm 1987
Bắt đầu bán Ronket Ace
Tháng 7 năm 1988
Xây dựng tòa nhà ở Fukuoka
Tháng 9 năm 1989
Bắt đầu bán “Sản phẩm gắn túi phân bón”
Tháng 9 năm 1991
Thành lập Công ty Cổ phần TAROX
Tháng 9 năm 1992
Cải tạo nhà máy ở Sendai
Tháng 2 năm 1993
Xây dựng tòa nhà cho trụ sở chính
Tháng 7 năm 1993
Xây dựng nhà máy ở Nara
Tháng 3 năm 1995
Xây dựng trụ sở Hiroshima
Tháng 10 năm 1996
Bắt đầu bán Double Rocket Anacoda
Bắt đầu bán Ronket De Agreen
Tháng 2 năm 1997
Xây dựng trụ sở và nhà máy Fukuoka
Tháng 12 năm 1997
Cải tạo trụ sở Sendai
Tháng 10 năm 1998
Xây dựng trụ sở Kagoshima
Tháng 7 năm 2000
Bát đầu bán Ronket Orga
Tháng 6 năm 2001
Được cấp chứng chỉ ISO 9001 tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng
Tháng 9 năm 2001
Bắt đầu bán SYROCK MAT
Tháng 5 năm 2003
Nâng cấp nhà máy ở Hiroshima
Tháng 6 năm 2004
Cải tạo nhà kho của nhà máy Sendai
Tháng 11 năm 2004
Thành lập trụ sở tại Đại Liên, Trung Quốc
Tháng 5 năm 2005
Xây dựng địa điểm kiểm tra sản phẩm Sendai
Tháng 5 năm 2007
Xây dựng tòa nhà phức hợp cho trụ sở chính
Tháng 5 năm 2008
Cải tạo tòa nhà trụ sở chính
Tháng 8 năm 2010
Chuyển chi nhánh công ty ở Sendai về Miyagi-ken. Xây dựng nhà ở nhân viên tại cùng địa điểm.
Tháng 10 năm 2010
Chuyển văn phòng Shikoku về Ehime-ken. Xây dựng nhà ở nhân viên tại cùng địa điểm.
Tháng 4 năm 2011
Xây dựng căn hộ cho thuê “TAROX Nihama”
Tháng 7 năm 2011
Bát đầu bán Quilket M
Tháng 10 năm 2013
Bắt đầu bán “Ronket DX deluxe”
Tháng 5 năm 2014
Bắt đầu sản xuất tại nhà máy Shirohama
Tháng 4 năm 2015
Chuyển tên công ty từ Công ty Cổ phần Rontai Kyushyu thành Công ty Cổ phần Airisu (Công ty Quản lý bất động sản)
Tháng 4 năm 2017
Bắt đầu kinh doanh “RONKET KEEPER”
Tháng 2 năm 2018
Xây dựng chi nhánh ở Kanto
Tháng 9 năm 2018
Chuyển chi nhánh Sendai về Miyag. Xây dựng nhà ở nhân viên tại cùng địa điểm.
Tháng 3 năm 2019
Thành lập văn phòng đại diện HÀ NỘI

Nếu có thắc mắc về phủ xanh mái dốc, hãy liên hệ với Rontai

form liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.