TextBody

Tin nhắn đại diện

3 triết lý quan trọng của công ty

1. Nuôi dưỡng nhân tài

Ở Rontai, chúng tôi muốn phát triển nhân tài theo hướng “Chủ động tư duy, làm chủ công việc”.  Trên tinh thần tất cả nhân viên đều là nhà kinh doanh, mỗi cá nhân đều chủ động tham gia vào hoạt động  của công ty ngay cả khi không có chỉ thị từ cấp trên. Để nâng cao năng lực của mỗi cá nhân, công ty thường tổ chức nhiều buổi đào tạo kỹ năng. Không chỉ cung cấp những kiến thức về thực vật, thi công phủ xanh, các buổi đào tạo còn mang lại cho nhân viên những hiểu biết về kinh doanh và thương mại. Ở nhiều buổi đào tạo trong công ty, những nhân viên của Rontai trở thành giáo viên và chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Để nâng cao năng lực sáng tạo của từng cá nhân, chúng tôi muốn mang tới nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa cho nhân viên của mình. Chúng tôi hướng tới một công ty của những con người tươi mới và đầy nhiệt huyết.

2. Kiến tạo mối quan hệ tốt đẹp

Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc trong công ty.

Chúng tôi hướng tới một môi trường nơi mỗi cá nhân đều có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình. Mỗi nhân viên đều được chia sẻ ý tưởng mà không phụ thuộc vào các yếu tố vị trí, tuổi tác, phòng ban. Trong công ty, mọi người đều có thể tự do trao đổi những thông tin về nhu cầu, ý kiến khách hàng, hoạt động phủ xanh. Chính nhờ sự linh hoạt trong việc trao đổi thông tin, chúng tôi có thêm nhiều ý tưởng đa dạng và sáng tạo.

Ngoài ra, không chỉ chú trọng tới môi trường làm việc, chúng tôi luôn tập trung xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khach hàng, các nhà cung cấp giấy, plastic cho hoạt động sản xuất.

3. Cung cấp sản phẩm chất lượng cao

Chúng tôi luôn luôn chú trọng việc sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt hơn nữa. Cùng với việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, chúng tôi hướng tới việc tổ chức bộ máy sản xuất năng suất hơn, đưa sản phẩm tới tay khách hàng trong thời gian ngắn hơn.  

Nhằm phản ánh những ý kiến của khách hàng về sản phẩm, chúng tôi cố gắng xây dựng một môi trường mở nơi mọi người được tự do trao đổi. Nếu những ý kiến quý báu của khách hàng chỉ ở trong bộ phận bán hàng hay một chi nhánh riêng biệt, công ty sẽ không thể dựa vào đó và mang lại những sản phẩm tốt hơn.  Cùng với việc chia sẻ ý kiến kịp thời, mọi cá nhân ở Rontai đều hướng tới một múc đích chung để sản xuất, cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao.

Nếu có thắc mắc về phủ xanh mái dốc, hãy liên hệ với Rontai

form liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.