TextBody

Một số ví dụ thi công theo địa chất

     Một số công trình được thi công đáp ứng từng điều kiện địa chất, loại mái dốc khác nhau, với sự kết hợp
đa dạng các sản phẩm của RONTAI đã được chúng tôi tổng hợp và gửi tới quý độc giả.

     Xin mời xem tại: Ví dụ thi công theo địa chất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.