TextBody

NETIS

Sản phẩm công nghệ mới được chính phủ Nhật Bản công nhận và khuyến khích

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
QUILKET M QUILKET M

Ngoài khả năng chống xói mòn của Quilket S, Quilket M được gắn thêm túi phân bón, túi giá thể theo từng phiên bản, sử dụng cho mái dốc đào.

/Upload/Catalog San pham/20210705-Catalog-Quilket-M.pdf
QUILKET S QUILKET S

Tấm thực sinh sử dụng vải không dệt có cấu tạo đặc biệt, được tăng cường chức năng phòng chống xói mòn.

/Upload/Catalog San pham/20210705-Catalog-Quilket-S.pdf

Nếu có thắc mắc về phủ xanh mái dốc, hãy liên hệ với Rontai

form liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.