TextBody

Lựa chọn phương pháp phủ xanh mái dốc như thế nào?

      Lựa chọn phương  pháp phủ xanh theo điều kiện  của hiện trường là điều kiện rất quan trọng  khi
thiết kế bảo vệ mái dốc. Với phương pháp mới như phủ xanh, việc này không phải là đơn giản. 
     Với mục đích hệ thống, tổng hợp các phương pháp phủ xanh tương ứng với điều kiện hiện trường,
đội ngũ RONTAI đã dành một kí sự riêng cho công tác khảo sát, thiết kế phủ xanh mái dốc. 

     Xin mời đón đọc tại: Cách lựa chọn phương pháp phủ xanh mái dốc phù hợp.

     Trân trọng cảm ơn.
 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.