TextBody

Tôi có đá trên mái dốc, tôi phải làm sao để chọn biện pháp thi công?

Có nhiều vấn đề với việc phủ xanh các khu vực đặc biệt như đá gốc. Tốt nhất nên chọn biện pháp thi công sau khi khảo sát tại chỗ . Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ chi nhánh hoặc phòng kinh doanh gần nhất.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.