TextBody

Ví dụ thay đổi thiết kế so với ban đầu

      Việc lựa chọn phương pháp phủ xanh phù hợp phải được phân tích từ những số liệu khảo sát mà RONTAI
thu thập được. Tuy nhiên có trường hợp việc thay đổi thiết kế sử dụng một sản phẩm khác so với ban đầu đã
được thực hiện khi thi công xây dựng công trình. Điều này giúp tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư, rút ngắn thời
gian thi công mà vẫn có thể đáp ứng được các điều kiện tại hiện trường.

     Vậy dự án đó đã thay đổi so với thiết kế ban đầu như thế nào?
     Xin mời quý độc giả xem tại: Ví dụ thay đổi thiết kế so với ban đầu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.