TextBody

Bao thực sinh

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Green bag Green bag

Nó là một túi đất thực vật với phân bón hạt được gắn vào toàn bộ thân túi. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như bảo vệ mái dốc, đường thủy và trong khuôn khổ pháp luật.

/Upload/Catalog San pham/20210705-Catalog-Greenbag.pdf

Nếu có thắc mắc về phủ xanh mái dốc, hãy liên hệ với Rontai

form liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.