TextBody

Sử dụng rơm

Sản phẩm giữ ẩm, giữ nhiệt, phòng chống xói mòn.

Sản phẩm Đặc tính Mục lục
Ronket wara Ronket wara

Sử dụng  280g rơm/㎡. Rơm có tác dụng giữ nước, giữ nhiệt, chống xói mòn tốt và bảo vệ sự phát triển ban đầu của thực vật

Sản phẩm tấm thực sinh tiêu biểu để phủ xanh.

/Upload/Catalog San pham/20210705-Catalog-Ronket-Wara.pdf

Nếu có thắc mắc về phủ xanh mái dốc, hãy liên hệ với Rontai

form liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.