TextBody

QUILKET M

QUILKET M
Thể loại liên quan Chống xói mòn
Các tính năng chính

(Hiệu quả chống xói mòn tốt nhất trong các sản phẩm của RONTAI)

Vải không dệt sử dụng trong sản phẩm làm giảm chấn động của nước mưa khi rơi. Ngoài ra, chất hút, giữ nước được gắn trên vải không dệt sẽ hấp thu nước mưa và ép chặt xuống bề mặt mái dốc bằng sức nặng, đem lại hiệu quả chống xói mòn cao. Túi phân bón cũng có tác dụng làm giảm vận tốc dòng chảy của nước mưa, do đó nó có tác dụng chống xói mòn vượt trội.

(Chống xói mòn và phủ xanh cùng lúc)

Thực vật có thể nảy mầm, phát triển xuyên qua vải không dệt đặc biệt, đem lại hiệu quả chống xói mòn và phủ xanh cùng lúc.

Ngoài ra, do được trang bị túi phân bón nên có hiệu quả trên mái dốc đào ít chất dinh dưỡng.

(Đáp ứng với mọi loại mái dốc đào)

Ứng theo điều kiện thực địa, có thể lựa chọn 3 phiên bản khác nhau.

Loại M2 được trang bị chất cải tạo đất khoảng 200 g/㎡, thích hợp để sử dụng trên đất tính cát, đất tính nhớt và đất tro núi lửa.

t

Tải xuống dữ liệu Cad, mặt cắt / bản vẽ tiêu chuẩn của sản phẩm này

Tải xuống dữ liệu Cad

Tải xuống các bước thi công và phương pháp thi công

Tải xuống phương pháp thi công

Sản phẩm liên quan

Nếu có thắc mắc về phủ xanh mái dốc, hãy liên hệ với Rontai

form liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.