TextBody

Mái dốc đào (đá mềm)

Công trình phủ xanh mái dốc tuyến tránh thành phố KONTUM

Công trình phủ xanh mái dốc tuyến tránh thành phố KONTUM
Tên công trình

Công trình phủ xanh mái dốc tuyến tránh thành phố KONTUM

Điều kiện Mái dốc đào, đất tính cát
Loại công trình Đường cao tốc
Chủ đầu tư -
Địa điểm thi công Km15+900 tuyến tránh thành phố KONTUM
Thời gian thi công Tháng 6 năm 2022
Phương pháp Tấm thực sinh COCOMAT 
Loại hạt giống Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công 200 ㎡ 
Tham khảo Độ cứng đất: 31~34 mm

Phòng chống thiên tai số 5-3 mái dốc Tây Tanigawa

Phòng chống thiên tai số 5-3 mái dốc Tây Tanigawa
Tên công trình Phòng chống thiên tai số 5-3 mái dốc Tây Tanigawa
Điều kiện mái dốc taluy đào (đá mềm)
Loại công trình Nông trại và cánh đồng
Chủ đầu tư Tỉnh Miyazaki Văn phòng kỹ thuật dân dụng Nichinan Bộ phận đập sông
Địa điểm thi công Tỉnh Miyazaki 
Thời gian thi công Tháng 11 năm 2014
Sản phẩm QUILKET M2 , QUILKET M10
Loại hạt giống cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 700㎡
Tham khảo độ cứng đất: 12-27mm
độ dốc: 1:1,2 (40 độ)
độ PH: 6,2
hướng mái dốc: tây
phía trên là đất tính cát thi công bằng QUILKET M2. bên dưới là đất sỏi, có nhiều vị trí cứng nên thi công bằng QUILKET M10
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.