TextBody

QUILKET S

Công trình cải tạo đường tuyến tỉnh Takehara Yoshina

Công trình cải tạo đường tuyến tỉnh Takehara Yoshina
Tên công trình Công trình cải tạo đường tuyến tỉnh Takehara Yoshina
Điều kiện Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt)
Loại công trình Đường bộ thông thường
Chủ đầu tư Sở xây dựng Đông Hiroshima
Địa điểm thi công Tỉnh Hiroshima
Thời gian thi công Tháng 12 năm 2011
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 1,030㎡
Tham khảo Độ PH: 9.88

Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito

Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito
Tên công trình Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito 
Điều kiện Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt)
Loại công trình Đường bộ thông thường
Chủ đầu tư Sở giao thông tỉnh Tagawa
Địa điểm thi công Tỉnh Fukuoka
Thời gian thi công Tháng 3 năm 2014
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 300㎡
Tham khảo Độ cứng đất: 20 - 23mm
độ PH: 6.5
Phương vị: hướng tây bắc

Công trình xây dựng nhà máy điện mặt trời tỉnh Oita

Công trình xây dựng nhà máy điện mặt trời tỉnh Oita
Tên công trình Công trình xây dựng nhà máy điện mặt trời tỉnh Oita
Điều kiện Mái dốc taluy đào (đất tính nhớt)
Loại công trình Nhà máy điện mặt trời
Chủ đầu tư Tư nhân
Địa điểm thi công Tỉnh Oita
Thời gian thi công Tháng 11 năm 2015
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ ngắn
Diện tích thi công 19,675㎡
Tham khảo Bên dưới tấm panel QUILKET S (không có hạt giống)
Đường đi QUILKET S (có hạt giống)
Tấm panel được bố trí tại khu vực dốc, khi mưa xảy ra hiện tượng xói mòn mạnh, do đó sử dụng sản phẩm chuyên phòng chống xói mòn QUILKET S

Công trình khắc phục sườn núi Higashi Ishihara

Công trình khắc phục sườn núi Higashi Ishihara
Tên công trình Công trình khắc phục sườn núi Higashi Ishihara
Điều kiện Mái dốc taluy đào (đất tính cát), mái dốc taluy đắp (đất tính cát)
Loại công trình Sửa núi và đường rừng
Chủ đầu tư Sở lâm nghiệp tỉnh Kochi
Địa điểm thi công Tỉnh Kochi
Thời gian thi công Tháng 3 năm 2016
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công Khoảng 1000㎡ (mái dốc đào khoảng 200㎡, mái dốc đắp khoảng 800㎡)
Tham khảo Độ cứng đất (khu vực mái dốc đào) 15-20mm
Độ PH: 5.9 - 6.1
Phương vị: hướng Nam
Độ dốc: 1:1,2 - 1:1,5
Độ cao so với mực nước biển: 530m

Công trình khắc phục thiên tai mái dốc công viên Ryuhoku

Công trình khắc phục thiên tai mái dốc công viên Ryuhoku
Tên công trình Công trình khắc phục thiên tai mái dốc công viên Ryuhoku
Điều kiện Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt)
Loại công trình Dự phòng khắc phục thiên tai
Chủ đầu tư Tòa thị chính Hikawa
Địa điểm thi công Tỉnh Kumamoto
Thời gian thi công Tháng 10 năm 2018
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công 1,445㎡
Tham khảo  

Công trình Cải tạo Đường bộ Tổng hợp Quốc lộ 488 (Tỉnh Hiroshima)

Công trình Cải tạo Đường bộ Tổng hợp Quốc lộ 488 (Tỉnh Hiroshima)
Tên công trình
Công trình cải tạo đường quốc lộ số 488
Điều kiện
Mái dốc taluy đắp (đất tính cát)
Loại công trình
Đường bộ
Chủ đầu tư
Văn phòng xây dựng Seibu
Địa điểm thi công
Tỉnh Hiroshima, thị trấn Hattsukaichi, Yoshiwa
Thời gian thi công
Tháng 3 năm 2012
Sản phẩm
Quilket S (Có hạt giống)
Loại hạt giống
Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công
2000m2
Tham khảo
 

Công viên bảo vệ dốc của Công viên thể thao Yame Eastern (tỉnh Fukuoka)

Công viên bảo vệ dốc của Công viên thể thao Yame Eastern (tỉnh Fukuoka)
Tên công trình
Công trình bảo vệ mái dốc công viên thể thao Yameshi Toubu
Điều kiện
Mái dốc taluy đào (đất tính cát)
Loại công trình
Xây dựng mới / Công viên
Chủ đầu tư
Thành phố Yameshi
Địa điểm thi công
Tỉnh Fukuoka
 Thời gian thi công
Tháng 3 năm 2014
Sản phẩm
Quilket S (Có hạt giống)
Loại hạt giống
Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công
800 m2
Tham khảo
Thổ nhưỡng là đất dễ bị xói mòn, do đó sử dụng sản phẩm chuyên phòng chống xói mòn Quilket S.
Sau thi công 3 tháng (tháng 6), cỏ bắt đầu mọc. Sau đó 1 tháng, cỏ phát triển tốt. Sau thi công 4 tháng, toàn bộ mái dốc được phủ xanh.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.