TextBody

Công trình Cải tạo Đường bộ Tổng hợp Quốc lộ 488 (Tỉnh Hiroshima)

Tên công trình
Công trình cải tạo đường quốc lộ số 488
Điều kiện
Mái dốc taluy đắp (đất tính cát)
Loại công trình
Đường bộ
Chủ đầu tư
Văn phòng xây dựng Seibu
Địa điểm thi công
Tỉnh Hiroshima, thị trấn Hattsukaichi, Yoshiwa
Thời gian thi công
Tháng 3 năm 2012
Sản phẩm
Loại hạt giống
Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công
2000m2
Tham khảo
 

 

Sau khi xây dựng Sau khi xây dựng

3 tháng sau khi xây dựng 3 tháng sau khi xây dựng

Các ví dụ đề xuất về phủ xanh toàn bộ mái dốc

Cho đến nay RONTAI đã tư vấn phủ xanh mái dốc trong các tình huống khác nhau từ các cơ quan chính phủ, các nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu trên khắp Nhật Bản. Ví dụ "Làm thế nào để phủ xanh mái dốc có địa chất đất tính cát?", "Tôi muốn phủ xanh tại các đảo xa. Hầu hết các đảo là đất tính nhớt và không có thổ nhưỡng tốt.", chúng tôi đều đưa ra phương án giải quyết.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.