TextBody

Công viên bảo vệ dốc của Công viên thể thao Yame Eastern (tỉnh Fukuoka)

Tên công trình
Công trình bảo vệ mái dốc công viên thể thao Yameshi Toubu
Điều kiện
Mái dốc taluy đào (đất tính cát)
Loại công trình
Xây dựng mới / Công viên
Chủ đầu tư
Thành phố Yameshi
Địa điểm thi công
Tỉnh Fukuoka
 Thời gian thi công
Tháng 3 năm 2014
Sản phẩm
Loại hạt giống
Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công
800 m2
Tham khảo
Thổ nhưỡng là đất dễ bị xói mòn, do đó sử dụng sản phẩm chuyên phòng chống xói mòn Quilket S.
Sau thi công 3 tháng (tháng 6), cỏ bắt đầu mọc. Sau đó 1 tháng, cỏ phát triển tốt. Sau thi công 4 tháng, toàn bộ mái dốc được phủ xanh.
Trước khi xây dựng Sau khi xây dựng

3 tháng sau khi xây dựng 4 tháng sau khi xây dựng

Kết quả xây dựng của cùng điều kiện / ứng dụng / vùng

Các ví dụ đề xuất về phủ xanh toàn bộ mái dốc

Cho đến nay RONTAI đã tư vấn phủ xanh mái dốc trong các tình huống khác nhau từ các cơ quan chính phủ, các nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu trên khắp Nhật Bản. Ví dụ "Làm thế nào để phủ xanh mái dốc có địa chất đất tính cát?", "Tôi muốn phủ xanh tại các đảo xa. Hầu hết các đảo là đất tính nhớt và không có thổ nhưỡng tốt.", chúng tôi đều đưa ra phương án giải quyết.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.