TextBody

Nhà máy điện mặt trời

Tên công trình Nhà máy điện mặt trời
Điều kiện Mái dốc đắp (đất tính nhớt)
Loại công trình Nhà máy điện mặt trời
Chủ đầu tư Tư nhân
Địa điểm thi công Tỉnh Shiga
Thời gian thi công Tháng 1 năm 2015
Sản phẩm RONKET WARA
Loại hạt giống Cỏ ngắn
Diện tích thi công 15,000㎡ 
Tham khảo  

 

Sau thi công Sau thi công 3 năm 6 tháng
Sau thi công 4 tháng Sau thi công 5 năm 6 tháng

 

Kết quả xây dựng của cùng điều kiện / ứng dụng / vùng

Các ví dụ đề xuất về phủ xanh toàn bộ mái dốc

Cho đến nay RONTAI đã tư vấn phủ xanh mái dốc trong các tình huống khác nhau từ các cơ quan chính phủ, các nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu trên khắp Nhật Bản. Ví dụ "Làm thế nào để phủ xanh mái dốc có địa chất đất tính cát?", "Tôi muốn phủ xanh tại các đảo xa. Hầu hết các đảo là đất tính nhớt và không có thổ nhưỡng tốt.", chúng tôi đều đưa ra phương án giải quyết.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.