TextBody

Phòng chống thiên tai tuyến đường Toyoura Kyogoku

Tên công trình Phòng chống thiên tai tuyến đường Toyoura Kyogoku
Điều kiện Mái dốc đào (đất tính nhớt)
Loại công trình Đường bộ thông thường
Chủ đầu tư Sở xúc tiến Shiribeshi tỉnh Hokkaido
Địa điểm thi công Tỉnh Hokkaido
Thời gian thi công Tháng 7 năm 2018
Sản phẩm DOUBLE RONKET ANACONDA I40
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 2,860㎡ 
Tham khảo Thay đổi thiết kế từ dán thảm cỏ sang tấm thực sinh.
Lúc đầu thực vật sinh trưởng chậm, mùa đông bị bao phủ bởi tuyết. Tuy nhiên đến tháng 7 sang năm phủ xanh được toàn bộ mái dốc.

 

Sau thi công Sau thi công 2 tháng
Sau thi công 9 tháng Sau thi công 1 năm

Kết quả xây dựng của cùng điều kiện / ứng dụng / vùng

Các ví dụ đề xuất về phủ xanh toàn bộ mái dốc

Cho đến nay RONTAI đã tư vấn phủ xanh mái dốc trong các tình huống khác nhau từ các cơ quan chính phủ, các nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu trên khắp Nhật Bản. Ví dụ "Làm thế nào để phủ xanh mái dốc có địa chất đất tính cát?", "Tôi muốn phủ xanh tại các đảo xa. Hầu hết các đảo là đất tính nhớt và không có thổ nhưỡng tốt.", chúng tôi đều đưa ra phương án giải quyết.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.