TextBody

Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito

Tên công trình Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito 
Điều kiện Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt)
Loại công trình Đường bộ thông thường
Chủ đầu tư Sở giao thông tỉnh Tagawa
Địa điểm thi công Tỉnh Fukuoka
Thời gian thi công Tháng 3 năm 2014
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 300㎡
Tham khảo Độ cứng đất: 20 - 23mm
độ PH: 6.5
Phương vị: hướng tây bắc
Trước thi công Sau thi công
Sau thi công (chan mai doc) Sau thi công 6 tháng

 

Các ví dụ đề xuất về phủ xanh toàn bộ mái dốc

Cho đến nay RONTAI đã tư vấn phủ xanh mái dốc trong các tình huống khác nhau từ các cơ quan chính phủ, các nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu trên khắp Nhật Bản. Ví dụ "Làm thế nào để phủ xanh mái dốc có địa chất đất tính cát?", "Tôi muốn phủ xanh tại các đảo xa. Hầu hết các đảo là đất tính nhớt và không có thổ nhưỡng tốt.", chúng tôi đều đưa ra phương án giải quyết.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.