TextBody

Dự án

RONTAI đã thực hiện nhiều dự án phủ xanh của chính phủ và doanh nghiệp. Chúng tôi đã phủ xanh mái dốc tại nhiều khu vực, mục đích sử dụng khác nhau.

Dự án mới nhất

Mái dốc của Hồ chứa Ogumano

Mái dốc của Hồ chứa Ogumano
Tên công trình Mái dốc của Hồ chứa Ogumano
Điều kiện mái dốc taluy đào (đất tính nhớt)
Loại công trình Đập và hồ chưa nước
Chủ đầu tư Cục thoát nước và cấp nước thành phố Kitakyushu
Địa điểm thi công Tỉnh Fukuoka
Thời gian thi công Tháng 12 năm 2014
Sản phẩm QUILKET M10
Loại hạt giống cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 4,400㎡
Tham khảo Mái dốc dễ bị xói mòn nên sử dụng tấm thực sinh chống xói mòn QUILKET M10.
Sau 3-4 tháng thực vật nảy mầm, sau 6 tháng toàn bộ mái dốc đươc phủ xanh.

Phòng chống thiên tai số 5-3 mái dốc Tây Tanigawa

Phòng chống thiên tai số 5-3 mái dốc Tây Tanigawa
Tên công trình Phòng chống thiên tai số 5-3 mái dốc Tây Tanigawa
Điều kiện mái dốc taluy đào (đá mềm)
Loại công trình Nông trại và cánh đồng
Chủ đầu tư Tỉnh Miyazaki Văn phòng kỹ thuật dân dụng Nichinan Bộ phận đập sông
Địa điểm thi công Tỉnh Miyazaki 
Thời gian thi công Tháng 11 năm 2014
Sản phẩm QUILKET M2 , QUILKET M10
Loại hạt giống cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 700㎡
Tham khảo độ cứng đất: 12-27mm
độ dốc: 1:1,2 (40 độ)
độ PH: 6,2
hướng mái dốc: tây
phía trên là đất tính cát thi công bằng QUILKET M2. bên dưới là đất sỏi, có nhiều vị trí cứng nên thi công bằng QUILKET M10

Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 Tuyến Kokubun Sanroku

Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 Tuyến Kokubun Sanroku
Tên công trình Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 Tuyến Kokubun Sanroku
Điều kiện Mái dốc taluy đào (đất tính cát)
Loại công trình Sửa núi và đường rừng
Chủ đầu tư Cục xúc tiến khu vực Isa Tora
Địa điểm thi công Thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima
Thời gian thi công Tháng 2 năm 2017
Sản phẩm QUILKET M10
Loại hạt giống cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 1,800㎡
Tham khảo

độ cứng đất: 26-30mm                                
độ dốc: 1:0,6 (65 độ)
độ cao: trên 20m                                          
PH: 7.0
hướng mái dốc: đông nam                           
độ cao so với mực nước biển: 100m
có mạch nước chảy

Dự án 6

Dự án 6
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công QUILKET M5:16,600㎡, QUILKET M10:5,400㎡
Tham khảo Sử dụng tấm thực sinh phòng chống xói mòn trong dự án khắc phục thiên tai. Sử dụng QUILKET M10 tại vị trí đá mềm.
Độ cứng đất: 8-30mm
Độ dốc: 1:1,0
độ PH: 6.0 - 7.5
Phương vị: hướng tây bắc
độ cao mái dốc: 150m

Công trình cải tạo đường tuyến tỉnh Takehara Yoshina

Công trình cải tạo đường tuyến tỉnh Takehara Yoshina
Tên công trình Công trình cải tạo đường tuyến tỉnh Takehara Yoshina
Điều kiện Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt)
Loại công trình Đường bộ thông thường
Chủ đầu tư Sở xây dựng Đông Hiroshima
Địa điểm thi công Tỉnh Hiroshima
Thời gian thi công Tháng 12 năm 2011
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 1,030㎡
Tham khảo Độ PH: 9.88

Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito

Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito
Tên công trình Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito 
Điều kiện Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt)
Loại công trình Đường bộ thông thường
Chủ đầu tư Sở giao thông tỉnh Tagawa
Địa điểm thi công Tỉnh Fukuoka
Thời gian thi công Tháng 3 năm 2014
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công 300㎡
Tham khảo Độ cứng đất: 20 - 23mm
độ PH: 6.5
Phương vị: hướng tây bắc

Công trình xây dựng nhà máy điện mặt trời tỉnh Oita

Công trình xây dựng nhà máy điện mặt trời tỉnh Oita
Tên công trình Công trình xây dựng nhà máy điện mặt trời tỉnh Oita
Điều kiện Mái dốc taluy đào (đất tính nhớt)
Loại công trình Nhà máy điện mặt trời
Chủ đầu tư Tư nhân
Địa điểm thi công Tỉnh Oita
Thời gian thi công Tháng 11 năm 2015
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ ngắn
Diện tích thi công 19,675㎡
Tham khảo Bên dưới tấm panel QUILKET S (không có hạt giống)
Đường đi QUILKET S (có hạt giống)
Tấm panel được bố trí tại khu vực dốc, khi mưa xảy ra hiện tượng xói mòn mạnh, do đó sử dụng sản phẩm chuyên phòng chống xói mòn QUILKET S

Công trình khắc phục sườn núi Higashi Ishihara

Công trình khắc phục sườn núi Higashi Ishihara
Tên công trình Công trình khắc phục sườn núi Higashi Ishihara
Điều kiện Mái dốc taluy đào (đất tính cát), mái dốc taluy đắp (đất tính cát)
Loại công trình Sửa núi và đường rừng
Chủ đầu tư Sở lâm nghiệp tỉnh Kochi
Địa điểm thi công Tỉnh Kochi
Thời gian thi công Tháng 3 năm 2016
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài và cỏ ngắn
Diện tích thi công Khoảng 1000㎡ (mái dốc đào khoảng 200㎡, mái dốc đắp khoảng 800㎡)
Tham khảo Độ cứng đất (khu vực mái dốc đào) 15-20mm
Độ PH: 5.9 - 6.1
Phương vị: hướng Nam
Độ dốc: 1:1,2 - 1:1,5
Độ cao so với mực nước biển: 530m

Công trình khắc phục thiên tai mái dốc công viên Ryuhoku

Công trình khắc phục thiên tai mái dốc công viên Ryuhoku
Tên công trình Công trình khắc phục thiên tai mái dốc công viên Ryuhoku
Điều kiện Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt)
Loại công trình Dự phòng khắc phục thiên tai
Chủ đầu tư Tòa thị chính Hikawa
Địa điểm thi công Tỉnh Kumamoto
Thời gian thi công Tháng 10 năm 2018
Sản phẩm QUILKET S
Loại hạt giống Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công 1,445㎡
Tham khảo  

Đường thành phố Công trình cải tạo đường tuyến Uenoyama (tỉnh Fukushima)

Đường thành phố Công trình cải tạo đường tuyến Uenoyama (tỉnh Fukushima)
Tên công trình
Công trình cải tạo đường
Điều kiện
Khác
Loại công trình
Đường bộ
Chủ đầu tư
Tỉnh Fukuoka, thành phố Kitakata
Địa điểm thi công
Tỉnh Fukushima, thành phố Kitakata
Thời gian thi công
Tháng 10 năm 2018
Tên sản phẩm
GREEN BAG
Loại hạt giống
Cỏ ngắn, cỏ dài
Khối lượng thi công
430 túi
Tham khảo
Sử dụng green bag để phủ xanh block bê tông tròn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.