TextBody

Dự án

RONTAI đã thực hiện nhiều dự án phủ xanh của chính phủ và doanh nghiệp. Chúng tôi đã phủ xanh mái dốc tại nhiều khu vực, mục đích sử dụng khác nhau.

Dự án mới nhất

Bảo trì (tái thiết) xây dựng cầu đường bộ (cải thiện đường) (tỉnh Fukushima)

Bảo trì (tái thiết) xây dựng cầu đường bộ (cải thiện đường) (tỉnh Fukushima)
Tên công trình
Công trình cải tạo đường
Điều kiện
Khác
Loại công trình
Sông ngòi / Đê
Chủ đầu tư
Văn phòng xây dựng Iwaki
Địa điểm thi công
Tỉnh Fukushima, thị trấn Iwaki
Thời gian thi công
Tháng 1 năm 2019
Sản phẩm
Green bag
Loại hạt giống
Cỏ ngắn
Diện tích thi công
19,000 túi
Tham khảo
Vì không được sử dụng cỏ thân cao hoặc cỏ làm yếu thân đê, chúng tôi quyết định sử dụng loại cỏ ngắn cho công trình này.

Công trình Cải tạo Đường bộ Tổng hợp Quốc lộ 488 (Tỉnh Hiroshima)

Công trình Cải tạo Đường bộ Tổng hợp Quốc lộ 488 (Tỉnh Hiroshima)
Tên công trình
Công trình cải tạo đường quốc lộ số 488
Điều kiện
Mái dốc taluy đắp (đất tính cát)
Loại công trình
Đường bộ
Chủ đầu tư
Văn phòng xây dựng Seibu
Địa điểm thi công
Tỉnh Hiroshima, thị trấn Hattsukaichi, Yoshiwa
Thời gian thi công
Tháng 3 năm 2012
Sản phẩm
Quilket S (Có hạt giống)
Loại hạt giống
Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công
2000m2
Tham khảo
 

Công viên bảo vệ dốc của Công viên thể thao Yame Eastern (tỉnh Fukuoka)

Công viên bảo vệ dốc của Công viên thể thao Yame Eastern (tỉnh Fukuoka)
Tên công trình
Công trình bảo vệ mái dốc công viên thể thao Yameshi Toubu
Điều kiện
Mái dốc taluy đào (đất tính cát)
Loại công trình
Xây dựng mới / Công viên
Chủ đầu tư
Thành phố Yameshi
Địa điểm thi công
Tỉnh Fukuoka
 Thời gian thi công
Tháng 3 năm 2014
Sản phẩm
Quilket S (Có hạt giống)
Loại hạt giống
Cỏ dài, cỏ ngắn
Diện tích thi công
800 m2
Tham khảo
Thổ nhưỡng là đất dễ bị xói mòn, do đó sử dụng sản phẩm chuyên phòng chống xói mòn Quilket S.
Sau thi công 3 tháng (tháng 6), cỏ bắt đầu mọc. Sau đó 1 tháng, cỏ phát triển tốt. Sau thi công 4 tháng, toàn bộ mái dốc được phủ xanh.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phủ xanh mái dốc hoặc sản phẩm.